Ansvarsforsikring & klagemulighed

Ansvarsforsikring
Alle franchisetagere (de selvstændige køberrådgivere) er forpligtet til at have lovpligtig ansvars- og garantiforsikring. Du finder den enkeltes CVR-nummer og forsikringsoplysninger på den enkeltes underhjemmeside. Se eksempelvis Dansk Køberrådgivning – Roskilde & omegn: https://danskkoeberraadgivning.dk/roskilde/ , gå til “Lovpligtige oplysninger”, tryk på “CVR-nummer og ansvarsforsikring”.

Dansk Køberrådgivning ApS er en sammenslutning af lokale, selvstændige køberrådgivere fordelt i hele Danmark, der har hver deres lovpligtige ansvars- og garantiforsikring.

Dansk Køberrådgivning ApS er et franchisekoncept, der ikke driver forretning med private forbrugere.

Klagemulighed
Klagenævnet for Ejendomsformidling (www.ejendomsmaeglernaevnet.dk) er en uafhængig instans, som behandler klager fra forbrugere i Danmark i forbindelse med ejendomsmæglere, køberrådgivere og andre ejendomsformidlere. Klagenævnet for Ejendomsformidling blev etableret i 2001 og fungerer som en slags domstol, hvor forbrugere kan indgive klager over ejendomsmæglere, køberrådgivere og andre formidlere af fast ejendom.

Klagenævnet for Ejendomsformidling behandler klager over forskellige forhold, herunder rådgivning, salgsopstillinger, vurderinger, markedsføring og andre forhold i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Klagenævnet kan træffe afgørelser og pålægge ejendomsmæglere og køberrådgivere erstatning til forbrugeren, hvis der er tale om misligholdelse eller fejl i forbindelse med deres opgaver.

Klagenævnet for Ejendomsformidling er en vigtig instans for at beskytte forbrugere og sikre, at ejendomsmæglere, køberrådgivere og formidlere af fast ejendom overholder regler og standarder i deres arbejde. Forbrugere kan indgive klager til Klagenævnet for Ejendomsformidling, hvis de føler, at de er blevet behandlet uretfærdigt eller har oplevet fejl eller misligholdelse fra en ejendomsmægler eller formidler af fast ejendom.

Du finder klagevejledning her:

https://www.ejendomsmaeglernaevnet.dk/indgivelse-af-klage/

Hovedkontor, kontaktperson ved klage over franchises

Dansk Køberrådgivning ApS

Morten Larsen
Direktør og franchiseansvarlig:

Telefon: 20315262
Mail: ML@danskkoeberraadgivning.dk

Få en kort snak med en rådgiver

Bliv kontaktet i dag – Gratis & Uforpligtende