Privatlivspolitik

Almindelige vilkår for brug af sitet

Nedenstående vilkår finder anvendelse ved enhver brug af websitet danskkøberrådgivning.dk samt alle øvrige hjemmesider, apps, programmer, tjenester og værktøjer, der udbydes af eller på vegne af Dansk Køberrådgivning og som henviser til vilkårene. Vilkårene gælder uanset måden, hvorpå du får adgang til websitet, fx via computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr.


Udbyder

Danskkøberrådgivning.dk drives af:

Dansk Køberrådgivning ApS
Korskildelund 6
2670 Greve

CVR-nummer: 44161885

Telefon: +45 42903366
E-mail: kontakt@danskkoeberraadgivning.dk


Dansk Køberrådgivning’s ejendomsrettigheder

Indholdet på websitet tilhører Dansk Køberrådgivning og er beskyttet af den immaterialretlige lovgivning. De varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på hjemmesiden, er immaterialretligt beskyttet, og disse må ikke anvendes, distribueres, modificeres eller videresendes, uden forudgående skriftligt samtykke. 

Brug af Danskkøberrådgivning.dk

Du må ikke:

 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Danskkøberrådgivning.dk
 • Benytte nogen former for robot eller andre automatiske midler til at få adgang til Danskkøberrådgivning.dk eller data, der er tilgængelige på Danskkøberrådgivning.dk
 • Sammenstille eller på anden måde indsamler oplysninger om andre, herunder e-mailadresser uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke.
 • Chikanere andre brugere eller lægge materiale op, som efter Dansk Køberrådgivning vurdering er anstødeligt eller krænker andres rettigheder eller privatliv. 

Ansvar

Der tages forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger. Dansk Køberrådgivning samt Dansk Køberrådgivning’s underleverandører gør deres bedste for at sikre at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner, foretaget på baggrund af data på Danskkøberrådgivning.dk.

Dansk Køberrådgivning påtager sig ikke noget ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til hjemmesiden, eller som følge af at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på hjemmesiden.

Dansk Køberrådgivning fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, tilfældige, følge-, særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af hjemmesiden.
Eventuelle links til tredjeparts hjemmesider er kun medtaget som en service til brugerne af hjemmesiden. Dansk Køberrådgivning har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

Dansk Køberrådgivning forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på hjemmesiden til enhver tid og efter eget skøn.


Personoplysninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Dansk Køberrådgivning’s persondatapolitik.


Cookies

Når du benytter denne hjemmeside, sættes der cookies i overensstemmelse med Dansk Køberrådgivning’s cookies politik.


Værneting

Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til vilkårene skal, hvis de ikke kan afgøres mindeligt mellem parterne, afgøres ved Københavns Byret.


Lovvalg

Betingelserne er underlagt dansk ret.


Revidering af vilkår og betingelser

Dansk Køberrådgivning kan til enhver tid revidere ovenstående betingelserne ved at opdatere denne side.
Enhver, der skaffer sig adgang til eller besøger hjemmesiden, accepterer betingelserne, og det anbefales derfor, at man regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.

Senest revideret den 16.02.2023

 

Privatlivspolitik for Danskkøberrådgivning.dk

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dansk Køberrådgivning (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger. 

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Dansk Køberrådgivning
CVR: 35594590

 

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at oprette og administrere din profil på koebersmaegler.dk samt stille værktøjer til rådighed for websitets brugere.
 • Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.
 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.
 • Forretnings- og produktudvikling: Personoplysningerne benyttes til at forretnings- og produktudvikle Dansk Køberrådgivning’s ydelser, herunder vores website og platforme.
 • Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores website.


Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

Levering af vores ydelser:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail*, telefonnummer samt, hvis du vælger at logge ind via Facebook, de oplysninger, der er markeret som “offentlige”*.

Markedsføring:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og interesser.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
Almindelige personoplysninger: Onlineidentifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

Forretnings- og produktudvikling:
Almindelige personoplysninger: oplysninger fra cookies og data omkring brug af hjemmeside og platforme.

Statistik:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt oplysninger fra cookies og data omkring brug af hjemmeside og platforme.

 

Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

 • Online kilder, såsom sociale medier, der er offentligt tilgængelige.

Den indsamlede information om dig blev hidrører fra:

 • EU/EØS

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål.

Levering af vores ydelser
– Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Dansk Køberrådgivning. Dansk Køberrådgivning legitime interesse er at oprette og administrere din profil på DanskKøberrådgivning.dk samt stille værktøjer til rådighed for websitets brugere.

Markedsføring
– Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Dansk Køberrådgivning. Dansk Køberrådgivning’s legitime interesse er at håndtere kommunikation og markedsføring samt udsende nyhedsbreve.

Optimering af brugeroplevelse på websitet
– Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Dansk Køberrådgivning. Dansk Køberrådgivning’s legitime interesse er at kunne optimere og udvikle websitet og platforme samt de værktøjer, vi stiller til rådighed.

Forretnings- og produktudvikling
– Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Dansk Køberrådgivning. Dansk Køberrådgivning’s legitime interesse er at udvikle forretningen og de produkter, herunder værktøjer som vi leverer.
– Statistik
Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Dansk Køberrådgivning. Dansk Køberrådgivning’s legitime interesse er at kunne optimere og udvikle website og platforme samt de værktøjer, vi stiller til rådighed.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
– Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle institutioner).
– Mailchimp: i forbindelse med håndtering af Dansk Køberrådgivning nyhedsbrev. Se Mailchimps privatlivspolitk: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:
– Stamoplysninger (til brug for levering af vores ydelse og markedsføring) indtil du sletter din profil eller anmoder os om at slette dine oplysninger.
– Oplysninger indhentet til brug for opgaver og projekter vedrørende optimering af brugeroplevelse på websitet, forretnings- og produktudvikling samt statistik opbevares indtil opgaver og projekter er færdiggjort samt – i relevant omfang – i overensstemmelse med slettefristerne angivet i vores cookiepolitik.

 

Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan du ikke oprette en profil hos Dansk Køberrådgivning og gøre brug af vores ydelser.

 

Upload af data via web-formularer” på Danskkøberrådgining.dk

Alt data/kommunikation mellem brugerens browser og danskkøberrådgivning.dk servere sker krypteret. Dansk Køberrådgivning opererer ud fra et forsigtighedsprincip samt ud fra GDPR-principper som “Privacy by Design” og “The right to be forgotten”. Dette betyder at Dansk Køberrådgivning IKKE logger teknisk personhenførbare data om brugeren- samt om brugerens browser (eks. IP-adresse, enhedsinformation og Geo location mv.

Opbevaring og sletning af bruger-uploadede data
Dansk Køberrådgivning sletter uploadede data, som eks. ID-materiale automatisk, så snart kundens ID er blevet verificeret.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
– Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
– Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
– Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
– Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
– Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
– Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Dansk Køberrådgivning’s på kontakt@danskkøberrådgivning.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 05.07.2023

Få en kort snak med en rådgiver

Bliv kontaktet i dag – Gratis & Uforpligtende