Hvad er en refusionsopgørelse?

Morten Larsen

Rådgiver og partner

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de udgifter og indtægter, der skal refunderes mellem køber og sælger af en fast ejendom ved ejendomsoverdragelse. Opgørelsen har til formål at sikre, at køber og sælger betaler for de udgifter, som de er ansvarlige for, i den periode, hvor ejerskabet af ejendommen overgår fra sælger til køber.

Typiske poster på en refusionsopgørelse kan være udgifter til:

  • Ejendomsskatter
  • Ejendomsforsikring
  • Vand- og varmebetalinger
  • Eventuelle løsøre, der skal medfølge i handlen

Refusionsopgørelsen skal udarbejdes og godkendes af både køber og sælger, og den indgår som en del af handelsdokumentationen i forbindelse med ejendomsoverdragelsen.

En refusionsopgørelse er en vigtig del af en ejendomsoverdragelse, da den sikrer, at både køber og sælger betaler for deres del af udgifterne i den relevante periode, og at der ikke er nogen tvister efter handlen er afsluttet.

Det er oftest købers rådgiver, der står for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Få en kort snak med en rådgiver

Bliv kontaktet i dag – Gratis & Uforpligtende