Nye, bedre ejendomsvurderinger

Morten Larsen

Rådgiver og partner

Hvad betyder de nye ejendomsvurderinger for dig som boligejer? Hvilken betydning får ejendomsvurderingerne for boligskatterne i 2024? Hvad skal ejendomsvurderingerne bruges til, og hvorfor er de vigtige?

Vi hos Dansk Køberrådgivning omfavner med positivitet de nye ejendomsvurderinger. Selvom medierne sætter fokus på de mest skæve vurderinger og de højeste grundværdier, er vores erfaring sammen med vores kunder, at vi oplever en forbedret kvalitet. I størstedelen af tilfældene er de nye offentlige ejendomsvurderinger i stand til at præstere en vurdering, der ligger tæt på handelspriserne.

De fleste ejendomsvurderinger er steget. Men boligskatterne følger ikke med op. Lavere skatteprocent betyder lavere boligskat for de fleste boligejere. Resten får en skatterabat.

Under de nye boligskatteregler vil boligskatten nu følge værdien af din ejendom, hvilket betyder, at den vil stige og falde i takt med din ejendomsvurdering. Som en kompensation for dette justeres skatteprocenten ned, hvilket resulterer i, at de fleste boligejere vil opleve en reduktion i deres boligskat.

Ikke desto mindre er der steder, hvor huspriserne er steget markant, hvilket kan føre til, at skatterne stiger på trods af de lavere satser. I tilfælde af en samlet stigning i boligskatten som følge af de nye regler, vil der blive indført en skatterabat for at mildne effekten på boligejerne.

Skatterabatten sikrer, at din boligskat i 2024 under de nye boligskatteregler ikke overstiger det beløb, du ville have betalt ifølge de nuværende regler.

Rabatten udgør differencen mellem det beløb, du forventes at betale i 2024 under de nye regler, og det beløb, du ville have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var blevet videreført.

De eksisterende regler inkluderer et skattestop på ejendomsværdiskatten og et skatteloft på grundskylden. Skatteloftet indebærer, at grundskylden kan stige en smule hvert år, og det gælder også fra 2023 til 2024. En særlig regel om stigningsbegrænsning sikrer dog, at grundskylden kun kan stige med 2,8 % fra 2023 til 2024.

Få ændret din foreløbige vurdering i forbindelse med køb og salg

Ved boligkøb:
Hvis du nyligt har erhvervet en bolig, er det muligt at justere den foreløbige ejendomsvurdering, så den afspejler den faktiske handelspris, der er omregnet til 2022-niveau (eller i visse tilfælde 2023-niveau). Dette giver dig mulighed for at tilpasse den midlertidige boligskat, indtil den endelige vurdering foreligger. På denne måde vil skatten blive genberegnet og efterreguleret for at afspejle den nøjagtige værdi af din bolig.

Ved boligsalg:
Hvis den foreløbige vurdering er for høj, vil udgifterne til boligskat se højere ud, end de faktisk bliver, når den endelige vurdering kommer. Det kan besværliggøre et salg.

Hvis du vil sælge din bolig, kan du derfor få ændret den foreløbige vurdering, så den svarer til udbudsprisen omregnet til 2022-niveau. Det er den pris, som ejendommen ville have haft, hvis den var sat til salg den 1. januar 2022.

Enkelte boliger vurderes i 2023. Hvis det gælder din bolig, skal udbudsprisen tilbageindekseres til 2023-niveau.

Ændring i ejendomsværdi kræver forskel på mindst 20 %
Ejendomsværdien i din foreløbige vurdering kan kun ændres, hvis den er 20 % højere eller lavere end den omregnede udbudspris/handelspris i 2022-niveau. Hvis denne betingelse er opfyldt, vil grundværdien samtidig blive ændret. Vurderingsstyrelsen vil fastsætte en ny foreløbig grundværdi.

Grundværdien kan ændres, hvis den er åbenlyst forkert
Hvis din grundværdi synes at være på et højt niveau, har du mulighed for at påpege det. Vurderingsstyrelsen vil efterfølgende undersøge, om værdien er åbenlyst unøjagtig. Hvis dette er tilfældet, har du mulighed for at få den justeret – selvom ejendomsværdien ikke afviger med 20 % eller mere fra udbuds- eller handelsprisen.

Sådan gør du
Boligejere, der ønsker at ændre en foreløbig vurdering ved køb eller salg, skal udfylde en ansøgning og vedhæfte dokumentation. Sælgere kan fx dokumentere udbudsprisen med en salgsopstilling. Købere kan fx dokumentere handelsprisen med en købsaftale. Vurderingsstyrelsen omregner herefter priserne til 2022-niveau (eller 2023-niveau i enkelte tilfælde).

Dansk Køberrådgivning henviser til www.vurderingsportalen.dk samt www.vurderingsstyrelsen.dk.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Få en kort snak med en rådgiver

Bliv kontaktet i dag – Gratis & Uforpligtende